PREZENTARE SPITAL CLINIC NR.1 CAI FERATE WITING

Spitalul Clinic Nr.1 Cai Ferate Witing este unitate sanitara publica, cu personalitate juridica care asigura asistenta medicala sanitara cu prioritate pentru persoanele asigurate la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, dar si pentru alti solicitanti.

In cadrul spitalului functioneaza Comisia Centrala de Siguranta Circulatiei formata din medici primari bine pregatiti care supravegheaza starea de sanatate a personalului din siguranta circulatiei, stabilesc masurile necesare pentru prevenirea imbolnavirilor si asigura controlul starii de sanatate, conform instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica.

In prezent Spitalul Clinic Nr.1 Cai Ferate Witing este o unitate spitaliceasca moderna apartinand retelei medicale a M.T. are un numar de 318 paturi - spitalizare continua si 12 paturi in regim de spitalizare de zi si au in structura:

   A. Sectii clinice:
 • Sectia Clinica Medicina Interna I - cu 75 paturi
 • Sectia Clinica Medicina Interna II - cu 55 paturi
 • Sectia Clinica Chirurgie Generala - cu 67 paturi
 • Sectia Clinica Oftalmologie - cu 28 paturi
  • B.-Sectii neclinice:
 • Sectia Dermato-Venerologie - cu 25 paturi
 • Sectia ORL - cu 25 paturi
 • Sectia Recuperare Medicina Fizica si Balneologie - cu 27 paturi
 • Sectia ATI - cu 16 paturi
  • C. Servicii medicale comune pe spital
 • Spitalizare de zi : 12 paturi
 • Laborator Central de Radiologie si Imagistica
 • Laborator Central de Analize Medicale
 • Laborator de Anatomie Patologica
 • Laborator de Prevenire si Control Infectii Nozocomiale
 • Compartiment Explorari Functionale
 • Statie Centrala de Sterilizare
 • Bloc Operator Central
 • Farmacie Generala
            D. Ambulatoriu de Specialitate Gara de Nord care asigura asistenta medicala bolnavilor neinternati ce se prezinta la consultatie pe baza biletului de trimitere dela medicul de familie precum si controlul periodic, avizarea si reexaminarea medicala a personalului cu functii legate de siguranta circulatiei si navigatiei.
  Ambulatoriu de Specialitate Gara de Nord are in componenta:
 • 11 cabinete medicale (chirurgie,medicina muncii, mediciuna interna, ORL, neurologie, ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, dermatologie, ginecologie)
 • Laborator Radiologie
 • Fisiere pentru evidenta medicala si siguranta circulatiei
 • Punct de sterilizare
  • E. Laboratorul Psihologic